Lean Ledelse i praksis - med Six Sigma certificering

6 ugers jobrettet kursus for ledige - Bevilges af dit jobcenter/a-kasse

Lean kan implementeres i alle andre steder, hvor de samme processer og arbejdsgange gentager sig. En succesfuld implementering af lean giver styr på virksomhedens processer og ressourcer, høj produktivitet, motiverede medarbejdere og tilfredse kunder.

Kursusmål:

 

 • Lær at bruge redskaber som De 5Sér, Kanban tavler og De 7 spildtyper
 • Blive i stand til at analysere og kvalificere årsager til flaskehalse, spild og overflødige processer
 • Lær at opbygge et velsungende team, som bidrager aktivt til arbejde med lean
 • Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse
 • Vi udbyder og dette fag som online kursus, så du kan følge kurset fra din computer, uanset hvor du befinder dig

Dette kursus udbydes følgende steder:

09-09-2024 - København S

06-11-2024 - Online

Kurset henvender sig til:

Akademifaget er både for dig, der vil arbejde som lean-konsulent og dig, der som leder eller medarbejder skal arbejde med lean i praksis.

Forudsætninger:

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:

Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
Grunduddannelse for voksne (GVU)
Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX)
Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Kursusindhold:

 • Lean-ledelse som ledelsesfilosofi
 • Kommunikationsrutiner
 • Arbejdsmiljømæssige forholdsregler og påvirkninger
 • Lean-værktøjer og -metoder
 • Forandringsledelse
 • Inddragelse af medarbejderne

Som en del af kursusforløbet bliver du certificeret i Six Sigma. Six Sigma er en anerkendt og udbredt metode til at optimere forretningsprocesser.

Når du kobler Lean ledelse med Six Sigma metoden, har du kompetencerne til at forbinde den overordnede strategi med det jordnære arbejde, og sikre løbende forbedringer i hverdagen. Det resulterer i effektiv kvalitetsstyring og optimale forretningsprocesser.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

Kurset afsluttes med eksamen og ved bestået gives der 10 ECTS points.

Eksamen

Eksamenen består af en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er ekstern censur.

Vi samarbejder med KEA, IBA og VIA

Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, IBA og VIA udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau og denne ydelse leveres i dette tilfælde i samarbejde med Lederne KompetenceCenter.

Kurset er på følgende positivlister:

 • Landslisten

Praktisk info

Pris:

kr. 25.850,- (ekskl. moms), kr. 32.313,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: