Jobindexkurser

Kognitiv mentor for væredygtig udvikling & dialogisk samskabelse – Kognitiv Coaching i organisationer

Dette kursus er for dig der er:

i 1. ledighedsperiode
i 2. ledighedsperiode

Kursusmål:

Print kursus
 • Denne uddannelse integrerer nyeste teori og praksis læringscentreret og arbejdslivsorienteret, sådan at DINE menneskelige kompetencer som mentor for andres læring og udvikling styrkes og opkvalificeres professionelt! 
 • Formålet er at du får ny viden og virkningsfulde metoder og værktøjer til at  kombinere din faglighed med fornyede praksiskompetencer som udøvende mentor, rådgiver og coach.  
 • Helt konkret tilbydes du fagspecifikt at optimere din personlige gennemslagskraft med overensstemmelse i selvforståelse, kompetencer og adfærd, som vil styrke dine muligheder for meningsfuld succes som mentor, kulturbærer og fagperson.  

Dette kursus udbydes følgende steder:

København

Kurset henvender sig til:

Kurset ”Kognitiv mentor” er på de Regionale positivlister for Region Hovedstaden (#159) og Region Sjælland (#172). Er du ledige, kan du hermed ansøge om kurset i dit jobcenter, der kan bevilge dig det som en del af din aktivering. Du modtager fortsat dine dagpenge/din ydelse under hele kursusforløbet.

Kursusindhold:

Med fokus på værdien af vores menneskelige kompetencer, coaching som et af tidens stærkeste værktøjer til mentoring og udvikling er uddannelsen målrettet DIG, der karriererettet ønsker at opkvalificere og styrke din viden og dine praktiske kompetencer inden for temaerne:
 

 • Kognitiv mentor og mentoring
 • Kognitiv Coaching og effektfuld dialog                  
 • Motivation, sparring og feedback                                                      
 • Kommunikationsteori og –forståelse
 • Kompetence- og mentaludvikling                                                      
 • Psykologisk og social kapital
 • Væredygtig selvledelse og ledelse
 • Forskellighed og konflikthåndtering
 • Læring og udvikling i organisationer

Målgruppe 

Dig, der er klar over at kvaliteten af relationskompetence, mentoring, selvledelse og ledelse handler om at kende og erkende sig selv og sin virkning på andre. Dig, der higer efter fornyet viden om og praksisnære redskaber til styrket følelsesmæssigt intelligent lederskab, mentoring og relationskompetence.

Uddannelsen er særdeles relevant for mellem- og højtuddannede akademikere, der ønsker at kunne beskrive værdien af deres studier og kerneområde vedkommende, værdiskabende og praksisnært, samt i relation hertil ønsker at kunne mennesker relationelt befordrende og samarbejdsudviklende.  

Uddannelsen er frisættende for ledere og for kulturbærende medarbejdere, der er ansvarlig for at skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er projektleder, HR-chef, HR-medarbejder, personale- eller salgsansvarlig, og som ønsker at praktisere væredygtig daglig (selv)ledelse og at være en virkningsfuld facilitator, mediator, formidler og dialogpartner i det organisatoriske dialogiske rum. 

Det kan også være du er karrierecoach, mentor, konsulent, beskæftigelsesrådgiver, fysioterapeut, laborant, socialpædagog, lærer, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning, faciliterende og/eller coachende funktion.

 Uddannelsen er målrettet dig der ønsker 

 • at videreudvikle dine mentor-, coaching- & kommunikationskompetencer
 • at mestre væredygtig selvledelse og væredygtig mentoring
 • at udvikle dit lederskab i coachende facilitering, der skaber læring og udvikling                        
 • at opnå værdiskabende professionelle kompetencer med afsæt i kognitiv teori
 • faglige kompetencer til at engagerer meningsforhandlende og konfliktopløsende
 • forskningsbaseret og praksisorienteret viden og værktøjer til at forebygge så vel som håndterer stress
 • at anvende kognitiv coaching i organisationer til at facilitere motivation, væredygtighed og udvikling
 • værktøjer til at skabe strategisk commitment, trivsel og handlekraft i organisationer
 • at mestre samtalen som redskab og være en succesfuld dialogpartner
 • at opkvalificere dine praksiskompetencer i tråd med                                                                        

Organisationers og virksomheders behov og efterspørgsel på menneskelige kompetencer

Udbytte er blandet andet:

 • At mestre væredygtig selvledelse i hverdagens forandring og muligheder
 • At være mentor, læringsagent og kulturbærer for væredygtig ledelse & dialogbaseret udviklingskultur
 • At videreudvikle og opkvalificere dine mentor-, ledelses-, coaching & kommunikationskompetencer
 • Kan navigere i og håndtere psykologi, mentale modeller og mentalitet til forståelse og håndtering af kultur, vanetænkning og mentale mønstre, udviklende og bæredygtigt
 • Kan faciliterer positive emotioner, væredygtighed og vilje til forandring
 • Kan anvende kognitiv mentoring og kognitiv coaching som dialogredskab og samtalekunst
 • Kan mentorere og coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og organisatoriske mål
 • Kan håndtere og formidle værdien af at erkende de følelsesmæssige diskurser i det daglige samarbejde som trivsels- og forretningsafgørende
 • Kan beskrive værdien af din fagperson og dit budskab attraktivt og værdiforøgende
 • Kognitiv mentor og coachinguddannelse med afsæt i nyere forskning og metoder
 • Faglig opfølgnings-, sparrings- & supervisions netværk på tværs af hold ved Commitment Lab

 Undervisningsformen

Undervisningen er trænings-, praksis- og anvendelsesorienteret. Kurset strækker sig, med henvisning til lov om åben uddannelse og jobrettet uddannelse til ledige, tidsmæssigt over 6 heltidsstudie uger med 37 timers ugentlig studieaktivitet.       

Med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, interaktiv undervisning og emergent læringsrum, reflekteres, analyseres og perspektiveres ny viden, færdigheder og kompetencer med direkte kobling til kursisternes hverdag og fremadrettede karriereønsker.

 Underviser Tine Nyholm

Opnå værdiskabende professionelle kompetencer og erhvervsrettet opkvalificering med Tine Nyholm, Cand.pæd. i pæd.psyk., kognitiv ekspert og frontløber af kognitiv coaching og væredygtig mentoring i organisationer.

 Uddannelsens udbyder

Som professionel udbyder har Commitment Lab specialiseret sig i ledelse, HR, kommunikation, strategi & organisation på et erhvervspsykologisk plan. Vores fornemmeste opgave er at sparre og guide mennesker og organisationer til at yde deres bedste, meningsfuldt vedkommende, lærende og forretningsudviklende!

Commitment Lab samarbejder med værtsvirksomheder og organisationer om skræddersyede læringsforløb, seminar og workshops med mentalorienteret fokus på frisættende og fremtidssikrende organisationsudvikling. Til enkeltpersoner tilbyder Commitment Lab åben uddannelse 3-4 gange om året. 

 Pris

Kr. 21.500,- ex. moms pr. deltager.

Kurset ”Kognitiv mentor” er på de Regionale positivlister for Region Hovedstaden (#127) og Region Sjælland (#148). Du kan hermed ansøge om kurset i dit jobcenter, der kan bevilge dig det som en del af din aktivering. Du modtager fortsat dine dagpenge/din ydelse under hele kursusforløbet.

                                                              

 Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten