Organisation og arbejdspsykologi

6 ugers selvvalgt kursus for ledige

Hvordan etablerer man en proaktiv organisationskultur, hvor der er overblik og afstemte forventninger – og hvor alle trives? Få det nødvendige overblik over hvad, hvordan og hvor du med fordel kan sætte ind med organisationsudviklende aktiviteter.

Målgruppe:

Organisation og arbejdspsykologi er for ledere og medarbejdere, der ønsker at skabe optimale rammer for effektivitet og trivsel i medarbejderstaben.

Dette kursus udbydes følgende steder:

21-08-2024 - Kolding

02-09-2024 - København S

10-10-2024 - Online

Forudsætninger:

For at blive optaget på uddannelsen er det et kriterium, at du har minimum 2 års arbejdserfaring samt ét af følgende kriterier:
  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En gymnasial uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.
  • Bevilges af dit jobcenter/a-kasse.

Kursusmål:

  • Bliv blædt på til at skabe balance mellem krav og ressourcer
  • lær, hvordan du designer innovative systemer for infsats og belønning
  • Få indklik i, hvordan effektive organisationer og afdelinger er struktureret
  • Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse 

Kursusindhold:

På dette kursus lærer du, hvordan du indretter en organisation og tilrettelægger arbejdsopgaver på en måde, der sikrer effektivitet og glade medarbejdere. Du får blandt andet redskaber til at skabe klare rammer og en tydelig fordeling af ansvar og opgaver.

Akademifagets forløb

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg fra underviseren, øvelser og refleksion. Du præsenteres for teoretiske modeller, der kan omsættes til praktiske redskaber, du kan bruge i din dagligdag.

Organisation

På det organisatoriske område lærer du, hvordan du udvikler medarbejdere, ledere og en moderne og velledet organisation. Du får værktøjer, der kan hjælpe dig med at lave organisatoriske justeringer og virksomhedskulturanalyser. Du lærer desuden, hvordan du arbejder med at forandre en organisation og styre den igennem vækst og krisefaser.

Arbejdspsykologi

På det arbejdspsykologiske område ser vi på trivsel blandt medarbejdere og ledere. Du lærer at reducere stress og skabe rammer, der ikke kun bidrager til et udviklende og resultatskabende miljø, men også nedsætter niveauet af konflikter, sygefravær og medarbejderomsætning. Derudover lærer du, hvordan du arbejder med medarbejderes og lederes mentale indstilling til deres job i organisationen.

Eksamen

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Når du består eksamen, får du et eksamensbevis i Organisation og arbejdspsykologi samt 10 ECTS fra akademiuddannelsen i Ledelse.

 

Kurset er på følgende positivlister:

  • Landslisten

Praktisk info

Pris:

kr. 21.350,- (ekskl. moms), kr. 26.688,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: