ESG-rapportering

4 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Bæredygtighed og grøn omstilling er på dagsordenen, og behovet for kompetencer og viden på området er presserende. Der bliver løbende stillet større og større krav til en bæredygtig virksomhedsdrift. ESG-rapportering er et nødvendigt tiltag, som I bør forholde jer til, da det kan påvirke jeres omdømme over for kunder, leverandører og investorer.

Kursusmål:

Forståelse af principper, begreber og modeller inden for ESG-rapportering Kendskab til lovgivning, krav og standarder for ESG-rapportering Viden om hvordan man beregner virksomhedens ESG-indikatorer Redskaber til at kortlægge, identificere og kommunikere initiativer vedrørende ESG-rapportering Få 5 ECTS-point

Dette kursus udbydes følgende steder:

14-08-2024 - Online

28-08-2024 - København S

29-10-2024 - København S

Forudsætninger:

Relevant erhvervsuddannelse (EUD) Grunduddannelse for voksne (GVU) Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX) Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående Opfylder du ikke adgangskravene? Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Kursusindhold:

På dette akademifag opnår du den viden og indsigt til at kortlægge og udfærdige ESG-rapportering i din virksomhed. Med udgangspunkt i casearbejde og virksomhedsdrift undersøger vi i fællesskab, hvordan virksomhedens arbejde med bæredygtighed kan omsættes i praksis til ESG-nøgletal, og hvordan forbedringspotentiale identificeres, og hvordan du handler på det.

Kurset er på følgende positivlister:

  • Fyn
  • Hovedstaden
  • Nordjylland
  • Landslisten

Praktisk info

Pris:

kr. 10.725,- (ekskl. moms), kr. 13.406,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: