Pædagogmedhjælper inkl. Socialspykiatri & Recovery

6 ugers kursus

Dette omfattende kursus giver dig en solid grundviden og praktiske færdigheder inden for pædagogisk arbejde, hvilket er afgørende for at træde ind i dette spændende felt.

Kurset henvender sig til:

Dette kursus er skræddersyet til dig som:

 • drømmer om at arbejde med børn og unge, men mangler grundlæggende viden for den pædagogiske faglighed.
 • drømmer om at arbejde med udfordrede unge og voksne, men mangler viden inden for fx. Recovery og socialpsykiatriske principper.
 • er motiveret for at arbejde pædagogisk, og har brug for afklaring ift. hvilket felt, du brænder mest for.

Dette kursus udbydes følgende steder:

27-05-2024 - Online

27-05-2024 - København NV

12-08-2024 - Online

12-08-2024 - København NV

Forudsætninger:

 • Internetbruger og erfaring med pc
 • Selvlært med ønsker om at arbejde med pædagogik
 • Positiv, motiveret og en teamplayer

Kursusindhold:

Pædagogisk teori og praksis

Du vil stifte bekendtskab med de grundlæggende teorier og metoder inden for pædagogik, og lære hvordan du kan omsætte dem til konkret praksis.

Børn og unges udvikling

Få en dybere forståelse for fysiske, kognitive, følelsesmæssige og sociale udviklingstrin. Dette vil hjælpe dig med at tilpasse dit arbejde til børn og unges individuelle behov.

Pædagogisk kommunikation

Lær effektive kommunikationsfærdigheder og hvordan man etablerer stærke relationer med børn, unge og deres familier. Dette er afgørende for at skabe et trygt og støttende pædagogisk miljø.

Inklusion og mangfoldighed

Opnå viden om inklusion og hvordan man arbejder med børn og unge med forskellige behov, herunder børn og unge med særlige behov og børn og unge fra forskellige kulturelle baggrunde.

Sundhedsfremme i pædagogisk arbejde

Få grundlæggende viden om sundhedsfremme og trivsel for børn og unge i pædagogiske miljøer.

Socialpsykiatri og recovery

Få viden om recovery-orienteret pædagogisk arbejde, når borgere med psykiske lidelser hjælpes og støttes til et meningsfuldt liv.

Praktiske informationer:

Der er undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger, certificerede og erfarne undervisere med branchekendskab, samt tilknyttede jobkonsulenter med stort virksomhedsnetværk.

Kursusform:

 • Du vil modtage klasseundervisning alle ugens 5 dage fra kl. 09.00 til 15.00.
 • Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner og omfatter både teori og praktiske øvelser.
 • Der er pc og undervisningsmateriale til rådighed under alle 6 uger.

Kursusmål:

Kurset udgør en dybdegående introduktion til pædagogisk arbejde og udruster dig med de nødvendige kompetencer og viden til at blive en dygtig pædagogmedhjælper.
Uanset om du er ny til pædagogisk arbejde eller ønsker at forfine dine eksisterende færdigheder, vil dette kursus give dig en solid grundforståelse og praktiske kompetencer, der er essentielle i arbejdet med børn og unge.

Som pædagogmedhjælper indtager du en vigtig rolle i børns liv. Du får muligheden for at skabe et trygt og støttende miljø, hvor børn kan udforske, lære og vokse. Dette kursus sætter dig på rette spor til at gøre en positiv forskel i næste generationers liv.

Kurset er på følgende positivlister:

 • Fyn
 • Hovedstaden
 • Østjylland

Praktisk info

Pris:

kr. 27.240,- (ekskl. moms), kr. 34.050,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: