Grundlæggende IT - 6 ugers kursus

Godkendt på den nationale positivliste (A-kasse)

Her er kurset for dig, som har behov for at styrke dine digitale kompetencer. Vi klæder dig på, så du mestrer de mange funktioner i Office 365. Kurset giver dig et stærkt fundament, og gør dig parat til at arbejde i en virksomhed i digital udvikling.

Dette kursus afvikles som ren e-learning uden tilstedeværelsesundervisning. Der er tilknyttet en online mentor gennem hele forløbet

Målgruppe:

Kurset er for dig som ønsker at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner i Office 365. Det forudsættes, at du har lidt erfaring med brug af computer og Internet, da en del af kurset foregår som fjernundervisning.

Dette kursus udbydes følgende steder:

12-08-2024 - E-learning

23-09-2024 - E-learning

11-11-2024 - E-learning

Kursusindhold:

Du lærer at arbejde professionelt med de grundlæggende og avancerede funktioner i Office-pakken, som gør at du effektivt får løst de daglige opgaver på jobbet. På kurset får du indsigt i hvordan du opbygger professionelle dokumenter og præsentationer, databehandling. Du får desuden kendskab til planlægnings – og projektværktøjer, samt hvordan du afholder møder via Teams.

Modul 1 | Microsoft Windows
Bliv fortrolig med Windows og de mange muligheder styresystemet rummer. Du får blandt andet et indgående kendskab til mappestrukturen og lærer også, hvordan du gemmer, sletter og kopierer filer.

Emner:

 • Styresystemets brugerflade og anvendelsesmuligheder
 • Opret filer og mapper
 • Kendskab til computerens mappestruktur
 • Gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer
 • Kendskab til forskellige program- og filtyper

Modul 2 | Microsoft Word
Microsoft Word er et af verdens mest udbredte tekstbehandlingsprogrammer. Du lærer at arbejde med Words mange muligheder - uanset om det er til mindre breve eller lange opgaver og rapporter. Med Word kan du oprette, redigere, gemme og udskrive elektroniske dokumenter, som du efterfølgende kan dele og samarbejde med kolleger om.

Emner:

 • Skrive, formatere og redigere tekster
 • Definere sideopsætning
 • Programmets tabelfunktion
 • Indsætte, placere og bearbejde billeder
 • Indsætte og redigere programmets grafiske objekter
 • Anvende programmets tegneværktøjer
 • Brevfletning
 • Typografier og skabeloner
 • Layoutmæssige virkemidler og deres effekt
 • Tekstbehandlingsfunktion til tekstopstilling, visualisering og effektivisering
 • Lær at bruge Words mest effektive funktioner i forhold til opgaven, du skal løse. For eksempel i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer, korrekturlæsning med mere.

Modul 3 | Microsoft Outlook
Lær at bruge alle Outlooks forskellige værktøjer til brug i hele virksomhedens kommunikations- og planlægningsopgaver. Bliv fortrolig med de mange muligheder i både mail, kalender og opgavestyring.

Emner:

 • Kommunikationssystems brugerflade og funktioner
 • Anvende et mailsystem
 • Formulere gode og læsevenlige mails
 • Anvende links og vedhæfte filer
 • Anvendelse og automatisering af e-mails
 • Møde- og aftaleaktiviteter
 • Planlægningsopgaver
 • Opgavestyring
 • Opstillingsmuligheder i tekster med tabulatorer, spalter og punktopstillinger
 • Samarbejde elektronisk om skrivning af dokumenter
 • Struktur på længere tekster
 • Typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering
 • Sidehoved og -fod
 • Definere sideopsætning
 • Oprette forside, indholdsfortegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger

Modul 4 | Microsoft Excel
Regnearks-programmet Excel er et at de stærkeste værktøjer til beregninger, analyse og præsentation af alle virksomhedens datamængder. Lær Excel helt fra bunden, og bliv virksomhedens superbruger i regneark!

Emner:

 • Oprette nye og redigere eksisterende regneark
 • Oprette enkle formler
 • Sortere og filtrere data
 • Definere sideopsætning til udskrivning
 • Arbejde med flere ark
 • Oprette formler på tværs af flere regneark
 • Automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter
 • Grafisk fremstilling med diagrammer og liste
 • Analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller
 • Præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer
 • Håndtere store datamængder
 • Udtrække oplysninger til viderebearbejdning
 • Anvendelse af låste celler, makroer og modeller

Modul 5 | Microsoft Powerpoint
Lær at oprette flotte og professionelle præsentationsmaterialer til brug ved fremlæggelser på møder og oplæg såvel som til markedsføring og annoncering på storskærme og lignende.

Emner:

 • Fremstille grafisk præsentationsmateriale
 • Værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau
 • Tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde
 • Brug af tekstbokse og illustrationer
 • Brug af billeder og film
 • Visuelle effekter
 • Sideopsætning
 • Filformater til deling, fremvisning eller til brug i andre programmer

Modul 6 - Microsoft Teams
Bliv bedre til at arbejde med kolleger og samarbejdspartnere online. Dine dokumenter, fotos, videoer, chathistorik og mødenotater er der altid, så det er lettere at arbejde sammen på tværs af organisationer og grupper.

Emner:

 • Koordinerings- og planlægningsopgaver
 • Samle og strukturere materiale
 • Online møder og arbejdsgrupper
 • Oprette nye teams og kanaler
 • Ændre indstillinger for notifikationer og status
 • Dele filer med andre og oprette chat-beskeder
 • Planlægge møde og oprette lydopkald og videomøder
 • Brug af private rum under et møde

Modul 7 - Microsoft Project
Lær at bruge MS Project til at strømline projekter. Programmet hjælper med at give et godt og dybdegående overblik også visuelt, uanset hvor mange der deltager i projektet. Du bliver i stand til at skabe rammerne for god kommunikation og samarbejde, så alle kan følge med i projektet, uanset hvor man geografisk sidder og arbejder fra.

Emner:

 • Planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter
 • Indtaste aktiviteter
 • Analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder
 • Følge op på projekter
 • Udforme relevante udskrifter

Kursusmateriale på dansk
Kursusmaterialet på dette kursus er dansksproget 

 

 

Kurset er på følgende positivlister:

 • Landslisten

Praktisk info

Pris:

kr. 22.420,- (ekskl. moms), kr. 28.025,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: