IT Supporter med speciale i Windows 10 og PowerShell

MS 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Dette kursus er godkendt på flere regionale positivlister (Jobcenter) og er en internationalt anerkendt IT certificering. Kurset er målrettet dig, som vil arbejde som IT support- og Service Desk Medarbejder.

Målgruppe:

Her er kurset for dig, som vil arbejde professionelt med Windows 10. For eksempel som IT support- eller service desk-medarbejder. Certificeringskurset er på højt niveau, og afsluttes med en opdateret Microsoft-certificering: Microsoft 365 Certified, Modern Desktop Administrator Associate (Windows 10). Derudover har vi suppleret forløbet med et kursus i de fleste IT supporteres schweizerkniv: Microsoft PowerShell.

Dette kursus udbydes følgende steder:

11-12-2023

18-12-2023

25-12-2023

08-01-2024

Forudsætninger:

* Erfaring med installation og brug af af Windows 10. * Erfaring med brugeradministration og klientadministration

Kursusindhold:

Forløbet indeholder følgende kurser:

  • MS-900, Microsoft 365 Fundamentals
  • MD-100, Windows 10
  • MD-101, Managing Modern Desktop
  • Microsoft PowerShell for Windows

Det samlede forløb varer 6 uger, og efter endt kursus tilbydes du at tage den tilhørende certificeringseksamen uden beregning.

Kurset er baseret på engelsksproget e-learning af høj kvalitet fra den store irske producent Skillsoft, som har produceret e-learning og systemtræning siden 1989.

På ledighedskurset får du en grundig indføring i Windows-platformen, herunder enhver IT supporters schweizerkniv: Microsoft PowerShell.

Forløbet udbydes som e-learning med tilknyttet mentor som du kan bruge som støtte i forhold til indholdet på kurserne samt i forhold til yderligere forklaring af emner i kursusmaterialet.

Derudover får du adgang til Practice Labs, hvor du kan træne dine færdigheder i et miljø, der kommer så tæt på virkeligheden som muligt.

Formen bevirker i sagens natur, at du ikke behøver at tage hensyn til medkursisters behov, og du har alle muligheder for at komme helt i dybden med materialet, ligesom du også har mulighed for at fordybe dig særligt grundigt i de emner du finder mest interessante - eller de emner som du synes er de sværeste.

Bemærk at både kursus, eksamen samt korrespondance med din mentor foregår på engelsk.

Vil du certificeres?

For at opnå en Modern Desktop Administrator - certificering skal du bestå tre eksaminer.

  • MS-900, Microsoft 365 Fundamentals
  • MD-100, Windows 10
  • MD-101, Managing Modern Desktop

Certificeringen er, som alle certificeringer fra Microsoft, internationalt anerkendt. Den er en vigtig trædesten mod yderligere opkvalificering.
I forbindelse med selve eksamensdelen anbefales det at tage den inkluderede forberedende test (MeasureUP test) op til 4 gange. Hvis du i denne test – samt i de enkelte tests i kurserne – opnår over 85% korrekte svar, vil du i det store hele have forstået det læste stof, og være klar til at tage din certificeringseksamen

Hvis du ønsker at benytte dig af til tilbuddet om certificering, skal du gøre det inden for 3 måneder efter kursets afslutning.

Med kurserne følger et års fuld adgang til de over 30.000 faglitterære kvalitetstitler, du finder på Books24x7.com Fuldtidsundervisning

IT Supporter, Microsoft Modern Desktop Administrator er udbudt som et fuldtidskursus. Det er vigtigt, at du behandler det som et sådant.

Vi anbefaler derfor, at du følger kursusplanen og arbejder koncentreret med selve onlinekurserne i mellem 3 og 4 timer om dagen, og derudover supplerer med opgaver og eksperimenter i dine Practice Labs. Vi anbefaler også, at du benytter din mentor aktivt, og søger specifik viden og inspiration her.

Der er adgang til chatroom, voice chat og mailudveksling med din mentor. Brug denne som støtte i forhold til indholdet på kurserne samt i forhold til yderligere forklaring af emner i kursusmaterialet.

Kurset er på følgende positivlister:

  • Østjylland
  • Sydjylland
  • Vestjylland

Praktisk info

Pris:

kr. 20.700,- (ekskl. moms), kr. 25.875,- (inkl. moms)
Dog uden egenbetaling for dig, der er berettiget.

Dato og by: