Jobindexkurser

IT Supporter med speciale i Windows 10 og PowerShell

MS 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
Print kursus Godkendt på flere regionale positivlister (Jobcenter)
Internationalt anerkendt IT certificering.

IT certificering i Windows 10 på højt niveau. Målrettet dig, som vil arbejde som IT support- og Service Desk Medarbejder.

Dette kursus udbydes følgende steder:

E-learning

Kurset henvender sig til:

Her er kurset for dig, som vil arbejde professionelt med Windows 10. For eksempel som IT support- eller service desk-medarbejder. Certificeringskurset er på højt niveau, og afsluttes med en opdateret Microsoft-certificering: Microsoft 365 Certified, Modern Desktop Administrator Associate (Windows 10). Derudover har vi suppleret forløbet med et kursus i de fleste IT supporteres schweizerkniv: Microsoft PowerShell.

Forudsætninger:

Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at kunne gennemføre kurset, men det er naturligvis en fordel at have nogen erfaring med installation og brug af af Windows 10. Har du tilmed lidt erfaring med brugeradministration og klientadministration på samme, er dine forudsætninger gode.

I forbindelse med selve eksamensdelen anbefales det at tage den inkluderede forberedende test (MeasureUP test) op til 4 gange. Hvis du i denne test – samt i de enkelte tests i kurserne – opnår over 85% korrekte svar, vil du i det store hele have forstået det læste stof, og være klar til at tage din certificeringseksamen

Kursusindhold:

Forløbet indeholder følgende kurser:

  • MS-900, Microsoft 365 Fundamentals
  • MD-100, Windows 10
  • MD-101, Managing Modern Desktop
  • Microsoft PowerShell for Windows

Det samlede forløb varer 6 uger, og efter endt kursus tilbydes du at tage den tilhørende certificeringseksamen uden beregning.

Kurset er baseret på engelsksproget e-learning af høj kvalitet fra den store irske producent Skillsoft, som har produceret e-learning og systemtræning siden 1989.

På ledighedskurset får du en grundig indføring i Windows-platformen, herunder enhver IT supporters schweizerkniv: Microsoft PowerShell.

Forløbet udbydes som e-learning med tilknyttet mentor som du kan bruge som støtte i forhold til indholdet på kurserne samt i forhold til yderligere forklaring af emner i kursusmaterialet.

Derudover får du adgang til Practice Labs, hvor du kan træne dine færdigheder i et miljø, der kommer så tæt på virkeligheden som muligt.

Formen bevirker i sagens natur, at du ikke behøver at tage hensyn til medkursisters behov, og du har alle muligheder for at komme helt i dybden med materialet, ligesom du også har mulighed for at fordybe dig særligt grundigt i de emner du finder mest interessante - eller de emner som du synes er de sværeste.

Bemærk at både kursus, eksamen samt korrespondance med din mentor foregår på engelsk.

Vil du certificeres?

For at opnå en Modern Desktop Administrator - certificering skal du bestå tre eksaminer.

  • MS-900, Microsoft 365 Fundamentals
  • MD-100, Windows 10
  • MD-101, Managing Modern Desktop

Certificeringen er, som alle certificeringer fra Microsoft, internationalt anerkendt. Den er en vigtig trædesten mod yderligere opkvalificering.

Hvis du ønsker at benytte dig af til tilbuddet om certificering, skal du gøre det inden for 3 måneder efter kursets afslutning.

Med kurserne følger et års fuld adgang til de over 30.000 faglitterære kvalitetstitler, du finder på Books24x7.com 

Fuldtidsundervisning

IT Supporter, Microsoft Modern Desktop Administrator er udbudt som et fuldtidskursus. Det er vigtigt, at du behandler det som et sådant.

Vi anbefaler derfor, at du følger kursusplanen og arbejder koncentreret med selve onlinekurserne i mellem 3 og 4 timer om dagen, og derudover supplerer med opgaver og eksperimenter i dine Practice Labs. Vi anbefaler også, at du benytter din mentor aktivt, og søger specifik viden og inspiration her.

Der er adgang til chatroom, voice chat og mailudveksling med din mentor. Brug denne som støtte i forhold til indholdet på kurserne samt i forhold til yderligere forklaring af emner i kursusmaterialet.Ny mulighed for at supplere de regionale positivlister med online kurser

Folketinget sætter fokus på de mange ledige, der er et resultat af Covid-19 situationen.

Der er kommet flere online-kurser (ikke at forveksle med e-learning), hvor du er i forbindelse med en underviser online, i stedet for at sidde mange sammen i et klasseværelse. Denne undervisningsform ser ud til at være kommet for at blive.

Derudover har Folketinget besluttet, at det er muligt at få bevilget kurser fra de regionale positivlister fra naboregionens lister. Det betyder, at søger du et specifikt kursus i din egen region, men kurset ikke står på den regionale positivliste, så kan du tage kurset alligevel, hvis det står på naboregionens liste. Det betyder, at følgende regioner kan trække på naboregionernes regionale positivliste:

Region Sjælland kan de ledige kigge mod Region Hovedstaden og mod Bornholm.

Region Hovedstaden giver adgang til Region Sjælland og Bornholm

Region Fyn giver adgang til kurser i Sydjylland og i region Sjælland. Region.

Region Østjylland giver adgang til Vestjylland, Nordjylland samt Sydjylland.

Region Vestjylland giver adgang til Østjylland, Nordjylland samt Sydjylland

Region Nordjylland giver adgang til Øst- og Vestjylland

Region Sydjylland giver adgang til Øst- og Vestjylland samt Region Fyn

Region Bornholm gier adgang til region Sjælland og Hovedstaden.

Formålet med ændringen er at øge muligheden for, at dagpengemodtagere kan tage opkvalificerende kurser, så alle er tættere på arbejdsmarkedet.

Ring til os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten