Jobindexkurser

Løn & Personalejura inkl. HR, Lønsystemer & MS Office

6 ugers erhvervsrettet kursus for ledige

Dette kursus er for dig der er:

i 1. ledighedsperiode
i 2. ledighedsperiode
Print kursus Vil du arbejde med opgaver inden for løn- og personaleområdet? Så er dette kurset til dig. I løbet af kurset bliver du opkvalificeret med både digitale kompetencer og teoretisk og praktisk erfaring med løn, personalejura og HR. Vi lærer dig om grundlæggende ansættelsesret og arbejdsret på det danske arbejdsmarked samt de centrale overenskomster, love og rettigheder, du skal kende for at arbejde i denne branche. Du bliver også undervist i GDPR.

Dette kursus udbydes følgende steder:

Online, København NV

Kurset henvender sig til:

Kurset kvalificerer til stillinger som administrativ medarbejder med fokus på HR, løn og GDPR.

Forudsætninger:

  • Erfaring i brug af computer og internet
  • Er motiveret for at arbejde mere tværfagligt med Office-pakken
  • Har ambitioner om at arbejde med løn og personalejura

Kursusindhold:

Du lærer grundlæggende lønteori og lønbogholderi samt hvordan du håndterer løn i både løn- og regnskabssystemer. Samtidig får du kompetencer inden for HR med fokus på en overordnet forståelse af HR-området, herunder sammenhængene mellem HR og jura.

Du bliver undervist i Word, PowerPoint, Excel og Outlook, helt fra de grundlæggende funktioner til de avancerede. Office-pakken er en bærende del af kurset og programmerne vil blive anvendt gennem hele kurset som centrale opgaveløsningsværktøjer. Derudover bliver der lagt vægt på en generel systemforståelse med fokus på at skabe mere effektive arbejdsgange.

Personalejura
Du lærer om ansættelses- og arbejdsret på det danske arbejdsmarked. Du får kendskab til de overordnede regler, overenskomster og love på arbejdsmarkedet samt forståelse for den danske model, ansættelsesvilkår, rettigheder og pligter som arbejdsgiver og -tager. Kurset er målrettet mod de sammenhænge, der er mellem HR og jura med fokus på de krav, der stilles til både arbejdsgiver og -tager såvel før som under ansættelse samt ved afskedigelse. 

Personale/HR
Du får i løbet af kurset en overordnet forståelse for HR-området med fokus på rekruttering, fastholdelse, og udvikling samt afvikling af medarbejdere. Vi beskæftiger os blandt andet med temaer som trivsel, stress, samtaler, GDPR (persondataloven) mm. 

Løn
Du får viden om lønteori og -bogholderi, herunder lønsedlens opbygning, lønbegreber samt sammenhængen mellem løn og personalejura. Du får erfaring med praktisk lønarbejde samt håndtering af løn i løn- og regnskabssystemer. Du bliver også undervist i refusion (barsel, sygedagpenge, løntilskud), diverse indberetninger samt virk.dk. 

Administration (digitale kompetencer)
Du bliver undervist i Microsoft Office-pakken. Du opnår færdigheder indenfor Word, PowerPoint, Excel og Outlook og de værktøjer i de enkelte programmer som skaber bedre produkter og mere effektive arbejdsgange. Samtidig får du en større systemforståelse med fokus på Windows og lærer at anvende OneDrive til fildeling.

Praktiske informationer:
Der er undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger, certificerede og erfarne undervisere med branchekendskab, samt tilknyttede jobkonsulenter med stort virksomhedsnetværk.Ny mulighed for at supplere de regionale positivlister med online kurser

Folketinget sætter fokus på de mange ledige, der er et resultat af Covid-19 situationen.

Der er kommet flere online-kurser (ikke at forveksle med e-learning), hvor du er i forbindelse med en underviser online, i stedet for at sidde mange sammen i et klasseværelse. Denne undervisningsform ser ud til at være kommet for at blive.

Derudover har Folketinget besluttet, at det er muligt at få bevilget kurser fra de regionale positivlister fra naboregionens lister. Det betyder, at søger du et specifikt kursus i din egen region, men kurset ikke står på den regionale positivliste, så kan du tage kurset alligevel, hvis det står på naboregionens liste. Det betyder, at følgende regioner kan trække på naboregionernes regionale positivliste:

Region Sjælland kan de ledige kigge mod Region Hovedstaden og mod Bornholm.

Region Hovedstaden giver adgang til Region Sjælland og Bornholm

Region Fyn giver adgang til kurser i Sydjylland og i region Sjælland. Region.

Region Østjylland giver adgang til Vestjylland, Nordjylland samt Sydjylland.

Region Vestjylland giver adgang til Østjylland, Nordjylland samt Sydjylland

Region Nordjylland giver adgang til Øst- og Vestjylland

Region Sydjylland giver adgang til Øst- og Vestjylland samt Region Fyn

Region Bornholm gier adgang til region Sjælland og Hovedstaden.

Formålet med ændringen er at øge muligheden for, at dagpengemodtagere kan tage opkvalificerende kurser, så alle er tættere på arbejdsmarkedet.

Ring til os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten