Jobindexkurser

RPA kursus

2 dags udvidet kursus i RPA/RDA
Print kursus Kurset er godkendt på den regionale positivliste (Jobcenter) for Hovedstaden nr. 29.

Deltag på dette kursus, hvor du via konkrete værktøjer får suppleret din nuværende viden og erfaring med arbejdet med softwarerobotter. Du bliver rustet til at tage værdien af jeres softwarerobotter til det næste niveau.

Dette kursus udbydes følgende steder:

Herlev

Kurset henvender sig til:

Medarbejdere og ledere, som arbejder med forretningsanalyse, projektledelse, IT, digitalisering, LEAN, procesoptimering mv. .

Forudsætninger:

Du har grundlæggende viden om og praktisk erfaring med RPA og/eller automatisering af processer. Du ønsker at udbygge din eksisterende viden om softwarerobotter, herunder hvordan du kan løfte værdien til det næste niveau.

Kursusindhold:

I løbet af dette 2-dagskursus kommer vi i fællesskab igennem følgende:

 • Strategi og vision for skalering af arbejdet med softwarerobotter
 • Gevinstrealisering – hvordan sikrer vi gevinsten af udviklingsarbejdet
 • Styringsmodel og Governance, der understøtter en effektiv proces og skaber mest mulig værdi
 • Organisering og kompetencer – hvem skal lave hvad og hvordan skal de organiseres
 • Udviklingsmetodik herunder dokumentation, genbrugelighed, Exception handling, funktionsadskillelse, test, go-live/Hyper Care, logning og ændringsstyring
 • Proceskortlægning og optimering ved hjælp af værdistrømsanalysen og en PDD (Process Description Document)
 • Implementering og forankring i organisationen for at sikre gevinstrealisering
 • Samspillet mellem RPA og kognitive teknologier som fx AI (Artificial Intelligence) /ML (Machine Learning) og Chat Bots
 • Udarbejdelse af individuelle handleplaner til at løfte jeres arbejde med RPA til næste niveau
 • Praktiske eksempler, skabeloner og inspiration til opbygning af ’best practice’
Kursusmål:

Kurset giver dig bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Uddybende viden om, hvad der skal til for at tage arbejdet med softwarerobotter til det næste niveau
 • Kompetencer til at arbejde med strategiske tiltag, udviklingsmetodikker og implementering og forankring i organisationen, der sikrer øget gevinstrealisering
 • Individuel handleplan for, hvordan du kan trække den viden, du har tilegnet dig ind i egen organisation

Under hele kurset kan du nyde godt af din underviser Stine Høiberg Rasmussens omfattende praktiske erfaring med RPA fra en lang række private og offentlige organisationer som Nykredit, Domea.dk, Skattestyrelsen og BDO. Stine holder jævnligt oplæg om sine erfaringer med RPA på bl.a. konferencer og seminarer.

Stine har arbejdet med RPA i 5 år og har over 10 års erfaring med automatisering og optimering af processer.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stinehr

Kurset er i høj grad interaktivt og der er god tid til at have en dialog på tværs af kursister og underviser. Dette vil ske via videndeling og sparring med de andre deltagere samt underviser, hvor man fx kan arbejde med konkrete eksempler fra egen organisation.Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten