Jobindexkurser

Regneark til Økonomistyring - 6 ugers jobrettet uddannelse

Uddannelsen giver 10 ECTS-point
Print kursus Hvis du er ledig, kan du søge om at få uddannelsen betalt via A-kassen. Det kan du, fordi Regneark til økonomistyring er på den landsdækkende positivliste.
Den landsdækkende positivliste: Kursusnummer 37526

Den regionale positivliste: kursusnummer 37526 (Nordjylland og Hovedstaden)

OBS. Du skal være opmærksom på, at der pr. 1. marts er indført 5 ugers Karensperiode, hvilket betyder, at du først kan søge om 6 ugers jobrettet uddannelse efter 5 ugers ledighed.
Vil du udvikle dine kompetencer inden for Excel, regnskabsprogrammet Economic, bogføring, økonomistyring og økonomianalyse? På 6 ugers uddannelsen i Regneark til økonomistyring får du praktisk erfaring med at arbejde i Excel og Economic. Efter uddannelsen vil du være i stand til at tage del i en virksomheds økonomistyring.

Dette kursus udbydes følgende steder:

Hellerup

Kursusindhold:

På uddannelsen i Regneark til Økonomistyring bliver du klædt på til at kunne arbejde med grundlæggende økonomistyring. Du udvikler relevante kompetencer inden for økonomistyring. Kompetencer, alle virksomheder har brug for i deres daglige drift.

I løbet af de 6 uger, uddannelsen varer, vil du også udvikle kompetencer inden for datakontrol og dataindsamling. Du vil opbygge et solidt kendskab til Excel og arbejdet med regneark, så du kan bruge programmet i dit professionelle arbejde.

Gennem konkrete øvelser i både Economic og Excel vil du få praktisk erfaring med programmerne og de forskellige arbejdsopgaver, som du vil skulle varetage i et job inden for økonomistyring.

Efter uddannelsen vil begreber som økonomirapportering, dataindsamling, prognoser og datavalidering ikke længere være fremmede for dig. De vil i stedet være overskrifter på dit CV.

Det får du ud af uddannelsen:

  • Lær at arbejde professionelt i både Economic og Excel
  • Få praktisk erfaring med at arbejde i og opbygge regneark i Excel, så du kan udnytte Excels mange muligheder til løsning af konkrete, økonomiske udfordringer
  • Lær hvordan du kan arbejde med dataindsamling, -analyse, -vurdering og -validering
  • Få erfaring med at udvikle forskellige datatabeller, pivottabeller samt at arbejde med statistisk analyse
  • Få de kompetencer, som virksomheder efterspørger, og bliv i stand til at varetage et job inden for økonomistyring

Alle er velkomne til at deltage på Regneark til økonomistyring. Det kræver ingen forudgående viden eller kendskab til økonomistyring, Excel eller Economic for at kunne deltage på holdet.

Karriererådgivning og praktiskservice

Hos Kursusfabrikken tilbyder vi karriererådgivning og praktikservice. Du vil få gode råd til, hvordan du kan finde en praktikplads, hvad regler der er, og hvilke jobs du vil kunne søge.

Du vil få adgang til Kursusfabrikken Plus, hvor du kan finde eksempler på gode ansøgninger og opbygning af dit CV. Du kan også finde inspiration til, hvordan du bedst forbereder dig til jobsamtalen samt få personlig rådgivning til ansøgning, CV og din jobsøgning.

Hvad er inkluderet i uddannelsen?

Kursusmateriale

Relevant litteratur og kur­susmateriale er inklu­deret.

Economic

Få praktisk erfaring med at arbejde med Economic, så du selv er i stand til at arbejde professionelt i regnskabsprogrammet efter uddannelsen.

Excel & regneark

I løbet af uddannelsen vil du få praktisk erfaring med at udvikle og arbejde i regneark. Du vil få erfaring med at arbejde med finansielle og matematiske funktioner, datofunktioner, opslagsfunktioner og meget mere.

Pivot- og datatabeller

Du vil blive introduceret til pivottabeller og datatabeller, der er nogle af Excels vigtigste værktøjer. Du vil også opnå en forståelse for ERP-systemer.

Kort om uddannelsen

I København: Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns Erhvervsakademi.

Uddannelsen findes på den landsdækkende positivliste.
Den landsdækkende positivliste: Kursusnummer 37526

Undervisning og mødetid

Undervisningen forløber over 12 undervisningsgange. Der er undervisning 2-3 dage i ugen, og mødetiden vil være fra kl. 9-14.

Eksamen & ETCS-point

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve. Der vil være intern censor og bedømmelse.

Uddannelsen giver 10 ECTS-point.

Pris

Uddannelsen er godkendt som 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvis du er ledig, har du mulighed for at søge om at få uddannelsen betalt af din a-kasse.

Uddannelsen er fastsat til en pris på 23.462,82 kr. ekskl. moms.

Fagets moduler

Modul 1: Præsentation af teoretiske modeller og regneark til økonomistyring

På uddannelsens første modul introduceres du til regneark til økonomistyring samt forskellige, relevante modeller. Du vil også blive introduceret til arbejdet med Excel og få udleveret den virksomhedscase, som du skal arbejde med i løbet af uddannelsen.

Modul 2: Introduktion til Excel: Brugerfladen, funktioner, muligheder, formellinjen mm.

På dette modul følger en gennemgang af Excel. Du vil blive introduceret til programmets opbygning, brugerfladen, muligheder, funktioner, formellinjen og meget mere. Gennem praktiske opgaver vil du få erfaring med at arbejde i Excel, og du vil opbygge en solid forståelse for, hvordan virksomheder med fordel kan bruge regneark til økonomistyring.

Modul 3: Matematiske og finansielle funktioner i Excel

I dette modul vil du lære at arbejde med finansielle og matematiske formler og funktioner i Excel. Du lærer blandt andet, hvordan du kan udarbejde et likviditetsbudget og et etableringsbudget.

Modul 4: Regnskabers opbygning og opstilling

På dette modul lærer du at oprette og udvikle regnskaber efter bogen. Du vil blive introduceret til omkostninger, indtægter, passiver, aktiver osv. Gennem konkrete øvelser vil du få praktisk erfaring med at opbygge korrekte regnskaber.

Modul 5: Dataindsamling, -validering, -analyse og -vurdering

På dette modul vil du opnå en forståelse for de typiske KPI?er i en virksomhed. Du vil lære, hvordan regneark kan bruges til behandling af kvantitative data og opbygning af forskellige databaser.

Modul 6: Regneark til statistisk analyse: Tabeller, figurer og diagrammer

På modul 6 sætter vi fokus på arbejdet med statistisk analyse, f.eks. udarbejdelse af former, diagrammer, tabeller og figurer. Du vil også blive introduceret til præsentation af diagrammer og tolkning af data, som kan bruges til udvikling af forretningen.

Modul 7: Regneark til statistisk analyse: Tendenslinjer, multiplikative modeller og prognoser

I dette modul vil du lære, hvordan du kan bruge regneark til at udvikle multiplikative modeller og tendenslinjer. Du vil også lære, hvordan du kan udvikle prognoser ud fra store datamængder.

Modul 8: Pivottabeller og datatabeller i regneark

På dette modul sætter vi fokus på data- og pivottabeller, som er nogle af de vigtigste værktøjer i Excel. Du vil lære at mestre begge tabelfunktioner og opnå en solid forståelse for ERP-systemer.

Modul 9: Regneark til løsning af mindre statistiske opgaver

På modul 9 vil du få praktisk erfaring med regneark som løsning af mindre statistiske opgaver. Få praktisk erfaring med at arbejde med udregning af ugrupperede observationer, varians, spredning mm.

Modul 10: Regneark som løsningsredskab til konkrete økonomiske problemstillinger

På dette modul vil du lære, hvordan du kan bruge regneark som løsningsredskab til konkrete økonomiske problemstillinger. Det kan f.eks. være tilbagebetaling, gebyr, renter på lån mm.

Modul 11: Opbygning af konkrete økonomiske modeller

Modul 11 sætter fokus på opbygning af konkrete økonomiske modeller. Du vil også opnå en forståelse for arbejdet med grundlæggende statistik.

Modul 12: Eksamensforberedelse & afsluttende opgavegennemgang

Det sidste modul omhandler forberedelse til eksamen og repetition. Du vil også få udleveret din eksamensopgave.Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten