Jobindexkurser

AutoCAD 2020 3D Modellering

- Præsentation af idéer og design

Dette kursus er for dig der er:

i 1. ledighedsperiode
Print kursus Godkendt på alle de regionale positivlister (Jobcenter)

På dette kursus kommer du til at arbejde med forskellige metoder til effektiv 3D konstruktion. Formålet er at give dig den viden, der skal til, så du kan præsentere dine designs i 3D.

Ved fuldførelse af kurset kan du håndtere en stor del af de muligheder, AutoCAD giver til konstruktion af emner og modeller i 3D for på den måde at få videreformidlet dine idéer og design.

Kursusindhold:

Kursusbeskrivelse

Kurset er specialiseret om 3ds Max Design`s mange visualiseringsredskaber med speciel fokus på hvordan arkitekter, teknikere og designere anvender programmet. Du vil komme til mere dybdegående at beskæftige dig med forskellige renderingsteknikker, materialer og overflader, specielle visualiseringseffekter samt kamera tilpasning, opsætning og animation.

I programmet 3ds Max Design får du et værktøj til at illustrere emner og modeller i naturtro/fotolignende billeder ved at arbejde med lys, overflader og anvende realistiske baggrunde, f.eks. i form af indscannede billeder.

Kurset gennemgår blandt andet følgende emner:

  • Oprettelse af 3D modeller med forskellige modelleringsteknikker
  • Lys- og skyggevirkning samt materialer til realisering af 3D modeller
  • Arbejde med kamera opsætning
  • Udveksling imellem AutoCAD/Revit/Inventor og 3ds Max Design
  • Vi arbejder med interiør og eksteriør modeller og ser på det optimale workflow for at hente vores CAD modeller ind i 3ds Max Design
  • Du lærer hvordan man opsætter dagslys, kunstig lys og hvordan man laver egne materialer og teksturer, så vi kan afprøve et realistisk materiale skifte
  • Vi ser også på hvordan man laver en simpel kamerabevægelse, som gemmes til en kort film
  • Du lærer om Rendering og hvordan man får det bedste frem i det endelige billede

 

Efter endt kursus vil du være i stand til kreativt at genskabe idéer og designs i en virtuel 3D verden og præsentere disse grafisk professionelt. Du lærer at udforme, præsentere og dække et stadigt stigende behov for blandt andet arkitekters arkitektoniske visualiseringer, producenters produktillustrationer samt reklamebranchens produkt- og designudvikling.

Kursusform

Den ugentlige undervisning er 37 lektioner fordelt på klasseundervisning og selvstændig opgaveløsning understøttet af vejledning. På Cadskolens læringsplatform kan du kommunikere med underviseren og medkursister samt benytte et læringsforum, der giver adgang til lektionsplaner og tests m.v.

I kursusperioden stiller vi en bærbar computer til rådighed for dig.

Undervisningstid

På undervisningsdage kl. 09.00 - 15.30

Forløbet strækker sig over 2 uger. I hele forløbet er der 4 undervisningsdage + opgave arbejde.

 Ny mulighed for at supplere de regionale positivlister med online kurser

Behovet for fjernundervisning er vokset på grund af den nuværende COVID-19-situation.

Det bliver nu muligt at supplere de regionale positivlister under den regionale uddannelsespulje med kurser, der kan tages online. Dette kan ske i perioden fra d. 21. april til 1. oktober 2020. Det fremgår af en netop udstedt ændring til bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje fra star.dk

Formålet med ændringen er at øge muligheden for, at dagpengemodtagere kan tage opkvalificerende kurser, også selvom uddannelsesinstitutionerne i øjeblikket er lukket pga. COVID-19. De nye kurser, der kan tilføjes, skal fortsat befinde sig specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Supplerende kurser bliver tilføjet efter en konkret vurdering af, hvilke kurser der meningsfuldt kan udbydes som online kurser.
Se alle de kurser her, du har mulighed for at få som ledig.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten