Camp Future – Vi hjælper ledige akademikere i job

Kursusmål

Kurset henvender sig til

Camp Future er for dig, der er jobsøgende akademiker, uagtet om du er dimittend eller har flere års erhvervserfaring. Du kan deltage uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har, samt hvilke fagområder du eventuelt tidligere har arbejdet med. Dette forløb er for dig, der er åben overfor at prøve dig selv og din faglighed af i en ny kontekst, en ny branche eller en anden type virksomhed, end du måske hidtil har forestillet dig.

Forudsætninger

Kursusindhold

Dette forløb er skræddersyet til dig med en lang eller mellemlang uddannelse og til at hjælpe dig i job enten i din case-virksomhed, via dine nye professionelle kontakter eller ved hjælp af en ny og skærpet jobsøgningsstrategi. Du lærer at oversætte dine akademiske kompetencer til at skabe værdi i en virksomhed og til at anse dig selv som værdiskaber fremfor en traditionel ”jobtager”. Du vil lære, hvordan du arbejder med at lægge strategier og styre et projekt fra A-Z, med muligheden for at anvende din nye viden i praksis i din case-virksomhed.

Camp Future er ikke et kursus i online markedsføring, selvom vores pensum indeholder værktøjer, du kan bruge til at arbejde med SEO, Google Analytics, sociale medier og online markedsføringsstrategi. Vi lægger vægt på, at du (også) lærer at sætte redskaberne i relation til, hvordan virksomheden kan udvikle sig og fremme væksten.

 Det får du ud af uddannelsen

- Virkelighedsnære redskaber til at arbejde med forretningsudvikling
- 10 ugers praktisk erfaring fra samarbejdet med din egen case-virksomhed
- Lær at positionere dig til forskellige jobs via målrettet ansøgningsmateriale
- Viden og kompetencer til at arbejde med SEO, sociale medier og Google Analytics
- Hjælp til at afklare dine karrieremål, samt hvordan du opnår dem i praksis
- To ud af tre deltagere er i ordinær beskæftigelse senest 3 måneder efter forløbet

Karriererådgivning og formidling af case-virksomhed

Vi formidler kontakten til en case-virksomhed, og i forløbets sidste 4 uger arbejder du fuld tid i virksomheden, som organiseres som en virksomhedspraktik. Du samarbejder med virksomheden fra forløbets første dag, og i de første 6 uger arbejder du i virksomheden ca. to dage om ugen.

Vores undervisere vil stå til rådighed med sparring (foruden den planlagte undervisning og vejledning) og karrierevejledning samt individuel sparring på dine jobansøgninger gennem hele forløbet.

alt nødvendigt undervisningsmateriale til rådighed under forløbet. Du skal selv have en bærbar computer.

 Kort om uddannelsen

Uddannelsen udbydes af Nobiles og gennemføres i samarbejde med jobcentret i de enkelte kommuner. Du kan også deltage, selvom du bor i en anden kommune. Kontakt dit jobcenter for at høre om dine muligheder.

Forløbet betales af Jobcentret, såfremt dit Jobcenter bevilger det til dig. Alle akademikere har ret til ét 6 ugers forløb, og i 2021 er det muligt at deltage på Camp Future fra din første ledighedsdag.

 Undervisning og mødetid

I de første 6 uger vil du have undervisning 2-3 gange om ugen og sideløbende arbejde i din case-virksomhed ca. to dage om ugen. I de efterfølgende 4 uger arbejder du fuld tid i virksomheden.

Der er 13 undervisningsgange foruden vejledningssessioner, to workshops om jobsøgning samt en DiSC-workshop. Her lærer du at bruge din indsigt i forskellige persontyper, både i din jobsøgning og i samarbejdet med andre. Mødetiden er 09-16.

Afsluttende fremlæggelse

De 6-ugers undervisning afsluttes med en præsentation for holdet, hvor en eller flere repræsentanter fra din case-virksomhed også vil være til stede. Du vil også høre dine medkursisters fremlæggelser og feedback.

Pris

Uddannelsen er godkendt som 6-ugers jobrettet uddannelse og er på flere regionale positivlister. Forløbet varer dog i alt 10 uger. Hvis du er ledig og dagpengemodtager, kan du søge om at få uddannelsen bevilget af dit jobcenter.

Pris: 25.000 kr ekskl. moms

 Uddannelsens moduler

Modul 1: Kick off og forberedelse af mødet med din case-virksomhed

Du får værktøjer til at analysere din case-virksomheds problemer, udfordringer og muligheder.

Modul 2: Du møder din case-virksomhed

Denne dag møder du din virksomhed og opbygger en forståelse af virksomhedens situation.

Modul 3: Markedsanalyse & udviklingspotentiale

Analyse af virksomhedens relation til det nuværende og fremtidige marked.

Modul 4: Værktøjer til projektstyring

Praktiske værktøjer til effektiv og målrettet projektstyring og dokumentation.

Modul 5: Scenarieanalyser og workshop i digital markedsføring I

Her får du værktøjer til at analysere forskellige fremtidsscenarier i din case-virksomhed.

Modul 6: Business Model Canvas

Bliv klogere på din case-virksomheds forretningsmodel med et business model canvas.

Modul 7: Kunderejsen og workshop i digital markedsføring II

Kortlæg kunderejsen eller brugerrejsen og spot forbedrings- og vækstpotentiale.

Modul 8: Business case og værdiskabelse

Lær at synliggøre, hvilken værdi du skaber for din case-virksomhed og i fremtidige jobs.

Modul 9: Strategy Roadmapping

Her lærer du om effektiv implementering og eksekvering af strategiske tiltag samt rapportering.

Modul 10: Generalprøve af din præsentation

Få feedback og input til din endelige præsentation for din case-virksomhed.

Modul 11: Præsentationsdag I

Du får feedback på din egen præsentation og hører de andre deltageres præsentationer.

Modul 12: Præsentationsdag II

Du får feedback på din egen præsentation og hører de andre deltageres præsentationer.

Modul 13: Opfølgning & fagligt oplæg

Opfølgning på samarbejdet med din case-virksomhed og din karriereplan efter Camp Future.

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 25.000,-
Varighed: dag
Afholdelsesdatoer:

Kontakt os for nærmere info angående datoer

Tilmelding

Tilmeld dig på www.idgkurser.dk/kursus/1493 eller kontakt IDG Kurser på telefon 77 300 123.