Jobindexkurser

Kemikalielovgivning og –styring - 4 ugers kursus for ledige

Erhvervsakademifag - godkendt på den regionale positivliste for region Hovedstaden.

Kursusmål:

Print kursus Efter faget vil du være i stand til at kunne stå for en virksomheds kemikaliestyring og bistå virksomheden i at efterleve kemikalielovgivningen.

Kurset henvender sig til:

Du har brug for viden om omgang med kemiske stoffer.

Forudsætninger:

For at blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse, så skal du opfylde følgende krav:
Du skal have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Kursusindhold:

Med faget kemikalielovgivning og –styring vil du blive undervist i, hvordan kemikalieområdet fungerer, og få viden om typiske produkters farlige egenskaber og risiko, så du kan bringe den videre til dem, som faktisk arbejder med produkterne. Du vil derudover også blive introduceret til kemikalilovgivningen.

Faget kemikalielovgivning og –styring giver dig en solid viden om reglerne på kemikalieområdet. Der stilles krav til forhandlere og producenter af blandt andet forbrugsgenstande som møbler og tøj, om at man har kendskab til indholdet af særligt farlige stoffer. Denne viden skal følge produktet gennem leverandørkæden, og det lærer du på faget.

Grundlæggende har du også brug for at forstå, hvilke stofegenskaber der har betydning for, hvornår et produkt er farligt. Du skal desuden kende det klassificeringssystem, man internationalt har vedtaget at bruge til at kommunikere om stoffers farlige egenskaber.

Lektioner

30 lektioner fordelt over 4 uger. Faget afvikles i dagtimerne (inden for tidsrummet 09.00-15.00).

Datoer for fremmøde:

3/1, 10/1, 17/1 & 29/1.

Pris:

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af  dit Jobcenter. Kurset har nr. 191 på den regionale positivliste for region Hovedstaden.
Pris for deltagelse kr. 11.000,- inkl. litteratur og forplejning.

Eksamen:

Faget afsluttes med individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase og fagets teoretiske grundlag, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der udstedes eksamensbevis.
Ved bestået tildeles du tillige 5 ECTS points

Eksamen afholdes den 31. januarPositivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten