Jobindexkurser

Ressourcer - affald og genanvendelse - 4 ugers kursus for ledige

Erhvervsakademifag – du får 5 ECTS point.Du bliver klædt på til at håndtere affald og ressourcer, der er på vej mod en mere cirkulær økonomi. Du får god grundforståelse af affaldslovgivningen i EU og

Kursusmål:

Print kursus Faget og undervisningen er praksisnært, så du får kompetencer, du kan bruge direkte i et kommende job. Efter faget vil du kunne bruge din nye viden inden for fx kommunal affaldsplanlægning, affaldshåndtering i en virksomhed eller opgaver inden for genanvendelsesindustrien.

Kurset henvender sig til:

Du kunne tænke dig at deltage i kommunal affaldsplanlægning, affaldshåndtering i en virksomhed eller andre opgaver indenfor genanvendelsesindustrien.

Forudsætninger:

For at blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse, så skal du opfylde følgende krav:
Du skal have en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Kursusindhold:

På faget vil du få den nødvendige teoriske viden inden for affaldshåndtering og genanvendelse af ressourcer. Du vil få en grundlæggende viden om affald som ressource og affaldslovgivninger samt principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse inkl. kommunikation i relation til affaldshåndtering. Samtidig får du en indsigt i, hvordan cirkulær økonomi kan spille ind i de større sammenhænge, som en virksomhed eller organisation indgår i.

Vi vil også dykke ned i den konkrete affaldslovgivning, og hvad man skal være opmærksom på ved håndtering, sortering og behandling af affald. På den måde bliver du i stand til at udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affald og genanvendelsesområdet.

Lektioner

30 lektioner fordelt over 4 uger. Faget afvikles i dagtimerne (inden for tidsrummet 09.00-15.00).

Datoer for fremmøde:

Kl. 9.00 - 15.00 den 8/1, 15/1, 22/1 & 29/1.

Opgaveaflevering:

Den 28. januar 2019.

Eksamen:

Den 31. januar 2019.

Pris:

Der er ingen egenbetaling, når du deltager som ledig på dette kursus og er blevet godkendt af  dit Jobcenter. Kurset har nr. 191 på den regionale positivliste for region Hovedstaden.
Pris for deltagelse kr. 11.000,- inkl. litteratur og forplejning.

Eksamen

Faget afsluttes med individuel mundtlig eksamen, hvor eksaminationen tager udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase og fagets teoretiske grundlag, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der udstedes eksamensbevis.
Ved bestået tildeles du tillige 5 ECTS points

 Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten