Jobindexkurser

Sociale medier inkl. strategi og overvågning

6 ugers jobrettet kursus for ledige

Dette kursus er for dig der er:

i 1. ledighedsperiode
i 2. ledighedsperiode
Print kursus Arbejd professionelt med Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube, og få grundig viden om medieforbrug og
-adfærd hos målgrupper.

På kurset i sociale medier lærer du at opbygge et komplet social media-setup med LinkedIn, Facebook, YouTube og Instagram. Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation i tekst, billeder og video, så du bedst muligt kan servicere brugerne.

Godkendt på positivlisten:
Kurset er godkendt på den nationale/landsdækkende positivliste med akademikode 37579 og under erhvervsgruppen salg, indkøb og markedsføring.

Kurset er ligeledes godkendt på regional positivliste med listenr. 540 for Hovedstaden.

Dette betyder, at du kan tage kurset som 6 ugers jobrettet uddannelse via din a-kasse eller med en jobplan udarbejdet af dit jobcenter. Ring til os for nærmere vejledning – vi sidder klar til at hjælpe.

Dette kursus udbydes af Itucation og undervisningen foregår følgende steder:
København Ø

Kurset henvender sig til:

Kurset er til dig, der ønsker at arbejde som social media manager, kommunikationsmedarbejder, marketingkoordinator m.m.

Kursusindhold:  • Sociale medier

Du vil blive undervist i baggrunden for de sociale medier, samt forskellen der er de forskellige medier imellem. Samtidig opnår du viden og erfaring med Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og andre sociale medier. Derigennem opnår du viden om de sociale medieplatforme, deres brugere og egenskaber.

 

  • Kommunikation

Du får uddybende kendskab til netværkstankegangen og dens indvirkning på engagement og kommunikation. Du vil blive undervist i viral kommunikation, salg og kundeservice på de sociale medier. Samtidig lærer du også at opbygge et community og planlægge brugerinvolverende aktiviteter.

 

  • Strategi og overvågning

Du får kompetencer til formulering af kritiske succesfaktorer for virksomhedens tilstedeværelse på de sociale medier og samtidig lærer du at udarbejde en social mediestrategi, der kan indarbejdes i allerede eksisterende strategier. Ligeledes modtager du undervisning i måling af engagement, omtale og formulering af politikker.

Forudsætninger:

For at blive optaget på uddannelsen er det et kriterium, at du har minimum 2 års arbejdserfaring, samt ét af følgende kriterier: En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. Praktiske informationer:

Kurset kan afsluttes med en eksamen i Sociale medier. Ved afsluttet eksamen opnår du 10 ECTS point.

Modulet Sociale medier er et akademifag hentet fra akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. Modulet udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse og undervisningen foregår i samarbejde med Itucation.

 Der er klassebaseret undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger, samt erfarne undervisere med branchekendskab og tilknyttede jobkonsulenter med stort virksomhedsnetværk.

 Ny mulighed for at supplere de regionale positivlister med online kurser

Behovet for fjernundervisning er vokset på grund af den nuværende COVID-19-situation.

Det bliver nu muligt at supplere de regionale positivlister under den regionale uddannelsespulje med kurser, der kan tages online. Dette kan ske i perioden fra d. 21. april til 1. oktober 2020. Det fremgår af en netop udstedt ændring til bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje fra star.dk

Formålet med ændringen er at øge muligheden for, at dagpengemodtagere kan tage opkvalificerende kurser, også selvom uddannelsesinstitutionerne i øjeblikket er lukket pga. COVID-19. De nye kurser, der kan tilføjes, skal fortsat befinde sig specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Supplerende kurser bliver tilføjet efter en konkret vurdering af, hvilke kurser der meningsfuldt kan udbydes som online kurser.
Se alle de kurser her, du har mulighed for at få som ledig.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten