Jobindexkurser

Sociale medier

Et 6 ugers kursus for ledige, hvor du lærer at arbejde professionelt med Facebook, LinkedIn, Instagram og YouTube.

Dette kursus er for dig der er:

i 1. ledighedsperiode
i 2. ledighedsperiode
Print kursus På kurset i sociale medier lærer du at opbygge et komplet social media-setup med LinkedIn, Facebook, YouTube og Instagram. Du bliver klædt på til at kunne arbejde professionelt med kommunikation i tekst, billeder og video, så du bedst muligt kan servicere brugerne og varetage virksomhedens interesser.

Du opnår du grundig viden om medieforbrug og -adfærd hos forskellige målgrupper, og du lærer at vurdere relevans af platforme, kanaler og medier i forhold til målgruppens behov og tilstedeværelse. Du får ligeledes hands-on erfaring med de forskellige platforme.

Godkendt på den landsdækkende positivliste
Kurset er godkendt på den nationale/landsdækkende positivliste med akademikode 37579 og under erhvervsgruppen ”salg, indkøb og markedsføring”.

Det betyder, at du kan få din a-kasse til at betale for kurset, hvis du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse via en AR237-blanket.

Dette kursus udbydes følgende steder:

København Ø

Kurset henvender sig til:

Kurset er til dig, der ønsker at arbejde som social media manager, kommunikationsmedarbejder, marketingkoordinator m.m.

Forudsætninger:

For at blive optaget på uddannelsen er det et kriterium, at du har minimum 2 års arbejdserfaring, samt ét af følgende kriterier:

En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.

Kursusindhold:

SOCIALE MEDIER

Du vil blive undervist i baggrunden fro de sociale medier, samt forskellen der er de forskellige medier imellem. Samtidig opnår du grundig viden og erfaring med Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og andre sociale medier. Derigennem opnår du viden om de sociale medieplatforme, deres brugere og egenskaber.  

KOMMUNIKATION

Du får grundig kendskab til netværkstankegangen og dens indvirkning på engagement og kommunikation. Du vil blive undervist i viral kommunikation, kundeservice og salg på de sociale medier. Samtidig lærer du også at opbygge et community og planlægge brugerinvolverende aktiviteter.  

STATEGI OG OVERVÅGNING

Du får kompetencer til formulering af kritiske succesfaktorer for virksomhedens tilstedeværelse på de sociale medier og samtidig lærer du at udarbejde en social mediestrategi, der kan indarbejdes i allerede eksisterende strategier. Ligeledes vil du modtage undervisning i måling af engagement, omtale og formulering af politikker.

Om undervisningen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner og opgaver. Der er klassebaseret undervisning 5 dage om ugen i alle 6 uger med certificerede og erfarne undervisere.

Undervisningen foregår hos Itucation, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.
 

Pris

Kurset koster DKK 3.998,68 ekskl. moms pr. uge. Hvis du er berettiget vil a-kassen eller jobcentret afholde udgiften.Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten