Jobindexkurser

Logistik - Faget giver 10 ECTS-point

Fag under Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Print kursus Med faget lærer du at analysere virksomhedens logistiske problemstillinger og komme med forbedringsforslag til, hvordan virksomheden kan optimeres. Du får forståelse for værdiskabelse i virksomheden herunder indkøb, produktion, lager, transport og organisering. Du afslutter faget med en plan for logistiske ændringer og deres implementering.

Kurset henvender sig til:

Formålet med faget er, at du får faglig specialisering inden for analyse og optime-ring af værdikæden på operationelt niveau.

Kursusindhold:

- Værdikæden
- Operationelt: Vareflowet og informationsstrømme
- Kvalitetsstyring
- Forandringsstyring
- Metode

Med faget får du:

- forståelse for de forskellige produktionsstyringsfilosofier (pull/push, Agility (QRM), Mass produktion (Lean), Postponement og Kanban)
- forståelse for anvendelse af styringsværktøjer som ERP, MRP, CRM og SRM og produktionsplanlægningsopgaven
- indsigt i forsyningssikkerhedens indflydelse på værdikædens optimering
- indsigt i transportens og lagrenes betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet transport- og lagerstrategi
- indsigt i forandringsprocesser og deres gennemførelse
- indsigt i og forståelse for kvalitetskontrol opgaven
- indsigt i og forståelse for markedssituationen og produkternes livscyklus og de dertil hørende logistikvalg
- forståelse for virksomhedens serviceelementer i værdikæden
- viden om behovet for differentieret værdikæde ud fra kundens nuværende og fremtidige behov via segmentering
- forståelse for effekten af outsourcing / off-shoring / insourcing / on-shoring på vareflowet og informationsstrømmen i en virksomhed

Når du har taget faget kan du:

- anvende centrale metoder (herunder nøgletal) til at gennemføre en analyse af vareflowet og informationsstrømme i virksomhedens værdikæde og der-udfra fremkomme med forslag til forbedring af den logistiske effektivitet ud fra samspillet mellem virksomhedens operationelle elementer
- anvende centrale metoder (ABC, Kraljic, Bensau m.m.) til segmentering af indgående og udgående logistik
- beregne simple prognoser og kombinere disse med standard afvigelsen og ud fra dette kunne foretage et valg af genbestillingsmetode og mængde (med og uden rabat)
- vurdere brugen af benchmarking af logistik og transport som konkurrence-parameter
- anvende de valgte analyser - herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af model
- udarbejde styrke / svaghed / fordele / ulemper med begrundede problem-stillinger og forslag til optimeringer
- forholde sig reflekterende til optimeringsforslagenes anvendelse i praksis til optimering af værdikæden - herunder en vurdering af cost benefit ved æn-dringerne
- organisere og gennemføre operationelle optimeringsforslag
- analysere og reflektere over muligheder for at opbygge interne procedurer for at kunne håndtere opgaver / problemstillinger i vareflowet og informati-onsstrømmene

Eksamen og ECTS
Faget Logistik afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur. Faget giver 10 ECTS-point.


Positivlister

Pr. 1.1.2015 trådte den nye beskæftigelsesreform i kraft. Det betyder for dig som ledig, at der gælder andre regler end tidligere, når du skal vælge, hvilket kursus, der kan bringe dig tættere på et ønskejob.

Alle ledige - også selv om du er akademiker - med en bachelor eller højere akademisk uddannelse:
Du kan vælge kurser fra en af de regionale positivlister. Kursusforløbet skal godkendes og bevilges i dit jobcenter. Du kan tage kurser fra denne liste i hele din ledighedsperiode.

Alle ledige uden akademisk uddannelse ( fra bachelor og opefter):
Du kan i samråd med dit jobcenter vælge et kursus fra den landsdækkende positivliste. Kursusdeltagelsen skal efterfølgende, via en formular AR237, godkendes i din A-kasse, der skal bekræfte, at du er berettiget til kurset.
Er du under 25 år skal du have afsluttet dit kursus inden 6 måneder og er du over 25 år har du 9 måneder til at afslutte dit kursus.

Links
Bornholm
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Østjylland
Sjælland
Sydjylland
Vestjylland

Landslisten